Jedinečná příležitost investice, která se nebude opakovat

Připravili jsme pro Vás prodej několika činžovních domů v Kladně. Ekonomicky stabilní nemovitosti v perfektním stavu s různými typy bytů a nebytových prostor.

Jde o uni­kát­ní pří­le­ži­tost koupě čin­žov­ní­ho domu v cen­t­ru města. Po­ří­dit si bu­do­vu přímo tady v blíz­kos­ti Ma­sa­ry­ko­vy ulice, ná­kup­ní tepny a ná­měs­tí, je zá­ru­ka zhod­no­ce­ní Va­šich peněz do bu­douc­na. Klad­no, nej­vět­ší město Stře­do­čes­ké­ho kraje, má přes 70 tisíc oby­va­tel, a to je sluš­ná zá­klad­na po­ten­ci­ál­ních zá­kaz­ní­ků pro váš busi­ness. Na­roz­díl od ji­ných měst se tu mi­mo­řád­ně daří drob­ným pod­ni­ka­te­lům. Klad­no se ne­smír­ně rych­le roz­ví­jí a v bu­douc­nu odtud po­ve­de i rych­lodrá­ha do Prahy. Už teď tu fun­gu­je praž­ská in­te­gro­va­ná do­pra­va s bo­ha­tou frek­ven­cí spojů. Rych­lé spo­je­ní na le­tiš­tě je také ohrom­nou vý­ho­dou. Město vy­ni­ká svými ze­le­ný­mi parky, spor­tem a mož­nost­mi pro trá­ve­ní vol­né­ho času.

Sa­mot­né ceny, za které domy na­bí­zí­me, jsou bez­kon­ku­renč­ní a Vy si tak de facto po­ří­dí­te v cen­t­ru města dům za cenu bytu v cen­t­ru Prahy. 

Domy Klad­no – pří­le­ži­tost pro sta­bil­ní in­ves­ti­ci. Pro více in­for­ma­cí jsem Vám k dis­po­zi­ci.

Ondřej Kučera
osobní realitní makléř

Jaké výhody Kladno nabízí?

Vybrané domy

Velký a kompletně pronajatý činžovní dům s byty a nebytovými prostory v centru Kladna.

Připravili jsme pro Vás prodej několika činžovních domů v Kladně. Jeden z těch větších se nachází na adrese Osvobozených politických vězňů č.p. 341 a jeho výhodou je plná obsazenost nájemníky. Všichni jsou v domě spokojení a někteří z nich jsou zde více jak dvacet let. Ekonomicky stabilní nemovitost v perfektním stavu nabízí tři podlaží různých typů bytů a nebytových prostor.

Dům je rozdělený na dvě části. V prvním vchodě se nachází restaurace s potravinami v přízemí. Nad ní je vyhlášená a skvěle hodnocená tradiční čajovna s velkou terasou. V posledním patře je 62 m2 byt 2+kk a půda. Ve druhém vchodě je music bar v suterénu, pole gym a 41 m2 byt v přízemí. V prvním patře je velký sál s točitým schodištěm do druhého patra s učebnou a zázemím. Ve druhém patře je i 90 m2 byt s dispozicí 3+1. Celkově se jedná přibližně o 1.000 m2 s velmi zajímavým uspořádáním. Dům s bohatou historií z dob neorenesance má některé původní prvky, ale i novu část ve stylu postmoderny. Jde o unikátní příležitost koupě velkého činžovního domu v centru města.

36.000.000 Kč

včetně provize

Menší činžovní dům s velkým potenciálem v centru Kladna.

Připravili jsme pro Vás prodej několika činžovních domů v Kladně. Jeden z těch menších se nachází na adrese T. G. Masaryka č.p. 726 a jeho výhodou je velký potenciál vnitřního uspořádání.

Ve třech podlažích je velká prodejna se zázemím, prostor pro sklad a kancelář, případně s přestavbou na útulný byt v prvním patře a v podkroví. Jedná se o necelých 300 m2 v malebném domě se sgrafity z počátku minulého století v centru města na pěší zóně. Aktuálně je dům pronajatý sportovní prodejně s dlouhou tradicí po desetiletí. Dům je také vhodný pro zařízení vlastního bydlení a podnikání na jednom místě.

Jde o unikátní příležitost koupě menšího činžovního domu v centru města.

10.500.000 Kč

včetně provize

Rohový činžovní dům s byty a nebytovými prostory v centru Kladna.

Připravili jsme pro Vás prodej několika činžovních domů v Kladně. Jeden z těch středně velkých se nachází na rohu ulic T. G. Masaryka a Tyršova pod č.p. 1001. Jeho výhodou je obsazenost spokojenými nájemníky. Ekonomicky stabilní nemovitost v perfektním stavu nabízí tři podlaží různých typů bytů a nebytových prostor.

V přízemí je velké hodinářství a malá pizzerie. V prvním patře je prostorný byt 3+1 a ve druhém patře se nachází atypický podkrovní byt 78 m2. Suterén domu s 22 m2 je zatím prázdný. Celkem se jedná přes 310 m2 v krásném a dobře udržovaném domě z historické doby neorenesance.

Jde o unikátní příležitost koupě rohového činžovního domu v centru města.

REZERVOVÁNO

včetně provize

Kompletní nabídka domů v Kladně

Kompletní přehled více jak třiceti činžovních domů na prodej v centru města. Všechny nemovitosti se nachází přímo na pěší zóně T. G. Masaryka a v jejím těsném okolí. Jde o bytové a nebytové prostory, které jsou z 99% obsazené spokojenými nájemníky. Některé z vybraných domů je možné zvýšit o další patro, nebo vestavět v půdních prostorách další plnohodnotné bytové jednotky. Jde o unikátní příležitost koupě stabilní investice. Pořídit si budovu přímo tady v blízkosti Masarykovy ulice, nákupní tepny a náměstí, je záruka zhodnocení Vašich peněz do budoucna. Kladno, největší město Středočeského kraje, má přes 70 tisíc obyvatel, a to je slušná základna potenciálních zákazníků pro váš business. Samotné ceny, za které domy nabízíme, jsou bezkonkurenční a Vy si tak de facto pořídíte v centru města dům za cenu bytu v centru Prahy.

čp.
550

roh T. G. Masaryka / Poděbradova, Kladno

48 000 000 Kč

včetně provize
čp.
345

T. G. Masaryka, Kladno

41 000 000 Kč

včetně provize
čp.
268

T. G. Masaryka, Kladno

41 000 000 Kč

včetně provize
čp.
3235

Čs. Armády, Kladno

38 000 000 Kč

včetně provize
čp.
590

roh T. G. Masaryka / Váňova, Kladno

37 000 000 Kč

včetně provize
čp.
341

Osvobozených politických vězňů č.p. 341

36.000.000 Kč

včetně provize
čp.
106

T. G. Masaryka, Kladno

33 000 000 Kč

včetně provize
čp.
290

T. G. Masaryka, Kladno

31 000 000 Kč

včetně provize
čp.
683

dvouroh Váňova / Suchardova a Ctiborova, Kladno

23 000 000 Kč

včetně provize
čp.
579

roh T. G. Masaryka / Komenského, Kladno

22 000 000 Kč

včetně provize
čp.
500

roh T. G. Masaryka / Váňova, Kladno

20 000 000 Kč

včetně provize
čp.
378

roh T. G. Masaryka / Průchodní, Kladno

20 000 000 Kč

včetně provize
čp.
322

Váňova, Kladno

20 000 000 Kč

včetně provize
čp.
107

T. G. Masaryka, Kladno

19 000 000 Kč

včetně provize
čp.
39

náměstí Starosty Pavla, Kladno

16 500 000 Kč

včetně provize
čp.
689

Plk. Stříbrného, Kladno

16 000 000 Kč

včetně provize
čp.
409

Komenského, Kladno

16 000 000 Kč

včetně provize
čp.
335

roh Váňova / Žižkova, Kladno

14 500 000 Kč

včetně provize
čp.
68

Komenského, Kladno

14 000 000 Kč

včetně provize
čp.
576

Váňova, Kladno

13 000 000 Kč

včetně provize
čp.
772

T. G. Masaryka, Kladno

12 000 000 Kč

včetně provize
čp.
24

roh Poštovní náměstí / Dr. Vrbenského, Kladno

11 000 000 Kč

včetně provize
čp.
726

T. G. Masaryka č.p. 726

10.500.000 Kč

včetně provize
čp.
283

Gorkého, Kladno

9 500 000 Kč

včetně provize
čp.
288

Žižkova, Kladno

9 000 000 Kč

včetně provize
čp.
20

Dr. Vrbenského, Kladno

8 000 000 Kč

včetně provize
čp.
301

Zádušní, Kladno

7 500 000 Kč

včetně provize
čp.
19

Dr. Vrbenského, Kladno

7 000 000 Kč

včetně provize
čp.
17

roh nám. Starosty Pavla / Dr. Vrbenského, Kladno

6 500 000 Kč

včetně provize
čp.
180

Hajnova, Kladno

6 000 000 Kč

včetně provize
čp.
18

Dr. Vrbenského, Kladno

5 500 000 Kč

včetně provize
čp.
499

roh T. G. Masaryka / Gorkého, Kladno

PROBÍHÁ JEDNÁNÍ

včetně provize
čp.
2640

I. Olbrachta, Kladno

REZERVOVÁNO

včetně provize
čp.
1001

Tyršova č.p. 1001

REZERVOVÁNO

včetně provize
čp.
95

Havířská, Kladno

PRODÁNO

včetně provize

Poptávka domu v Kladně

Pro dobrou poptávku je důležité znát několik základních údajů. Prosím o jejich vyplnění:

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek ondrejkucera.com, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

  1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

  1. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

  1. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
    1. Obsah a účel dokumentu

    1. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

    1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

    1. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

    1. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

    1. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

    1. Informace o cookies

    1. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

    1. Smlouva o zpracování osobních údajů


II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Ondřej Kučera, IČO: 87249596, se sídlem Šafaříkova 201/17, Praha 2, Vinohrady, (dále jen „Správce„)

Kontaktní e-mail: ondrej.kucera@qara.cz


III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout některé naše služby, na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Citlivé osobní údaje nezpracováváme a pokud bychom je potřebovali zpracovávat, budeme vás o tom předem infromovat.


IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 15 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt nebo službu. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.


V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o společnost Tomawell s.r.o., IČ:06644210, se sídlem J. Š. Baara 1495, 277 11 Neratovice, která je poskytovatelem datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VII. Informace o cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání najdete zde.


VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu ondrej.kucera@qara.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách ondrejkucera.com Toto znění je účinné od 1. 30. 2023